Avís legal

www.cccentrooeste.es és un domini a internet que és titularitat de WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA, que té el CIF A59390948 i domicili a Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est, Planta 1a, 08039 Barcelona, i està inscrit al Registre Mercantil de BARCELONA, T 43508 , F 19, S 8, H B 5736, I/A 114 (29.05.18), en endavant, l’EMPRESA.

Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre l’EMPRESA i els usuaris dels serveis presents en aquest lloc web estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d’usuaris

L’usuari queda informat i accepta que l’accés a aquesta web no suposa de cap manera l’inici d’una relació comercial amb l’EMPRESA.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquest Avís legal i amb les exigències de la bona fe, i emprarà la diligència adequada a la natura del servei del qual gaudeix, sense incórrer en activitats que es puguin considerar il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’EMPRESA o de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir fer-ne un ús normal. En concret, i amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari s’haurà d’abstenir del següent: * Exercir cap conducta que impliqui una violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.). * Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de la pàgina, tret dels casos en què ho autoritzi la llei o ho consenti expressament l’EMPRESA o el tercer que, segons correspongui, en tingui els drets d’explotació. * Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que mereixin la consideració de software o bases de dades d’acord amb la legislació vigent, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers. * Utilitzar els continguts de la pàgina web per a qualsevol tipus d’activitat publicitària o promocional i, en particular, per enviar correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicacions similars. * Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o dels sistemes accessibles a través de la pàgina web. * Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de l’EMPRESA o de tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva darrera actualització. L’EMPRESA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar unilateralment i sense avís previ aquesta informació. Tots els continguts que es mostren en la pàgina (textos, gràfics, fotografies, logos, dissenys, codis font, continguts audiovisuals o sonors, etc.) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels quals és titular l’EMPRESA o bé uns tercers que n’han autoritzat la inclusió en la pàgina. Es prohibeix estrictament qualsevol explotació de tot del contingut de la pàgina o d’una part, feta de la forma que sigui o per qualsevol mitjà electrònic, mecànic o d’un altre tipus. La infracció d’aquests drets pot provocar que s’iniciïn procediments judicials, civils o penals. No es podrà establir cap enllaç a aquesta pàgina web sense el consentiment previ i exprés de l’EMPRESA.

Responsabilitat de l’EMPRESA

L’EMPRESA no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’empresa, ni de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic provocats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics. L’EMPRESA no garanteix la veracitat dels continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquesta pàgina web, ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors que hi hagi en aquests continguts.

L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat per la informació que continguin les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per links o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l’EMPRESA. La presència de links o enllaços a les pàgines web de l’EMPRESA té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa un suggeriment, una invitació o una recomanació sobre el seu ús. Per això, tant aquest Avís com la Política de privacitat només són aplicables a la pàgina web de l’EMPRESA i no es garanteixen en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni en els enllaços des d’aquest lloc a altres webs.

Legislació aplicable

Aquest Avís legal es regeix, en tots i cadascun dels seus punts, per la legislació espanyola.