Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Raó social: WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA
CIF: A59390948A59390948
Adreça: Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est, Planta 1a, 08039 Barcelona
Telèfon: 968 23 21 55
A/e: [email protected]

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA, tractem la informació següent i amb les finalitats següents:

CONTACTE
Gestió de les sol·licituds rebudes a través de la web.

RESERVES
Gestió de les reserves de places d’aparcament o de sales de reunions o esdeveniments.

NEWSLETTERS
Mantenir informat l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis i les novetats de l’empresa.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

CONTACTE: fins que es resolgui l’assumpte rebut.
RESERVES: fins que es faci la gestió de la reserva.
NEWSLETTERS: fins que la persona interessada en sol·liciti la baixa.

Quina legitimació tenim per fer el tractament de les teves dades?

El consentiment de la persona interessada en enviar el formulari o en subscriure’s per rebre newsletters.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades per fer la gestió de la reserva de sales es comunicaran a l’empresa encarregada de la gestió, ja que aquesta comunicació és necessària per poder gestionar la sol·licitud.
Fora dels casos que es descriuen aquí, no es comunicarà cap dada, tret que hi hagi una obligació legal.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA tractem dades personals que els concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals i també a sol·licitar que es rectifiquin les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar que se suprimeixin quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En algunes circumstàncies determinades, les persones interessades poden sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En altres circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades.

WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els drets: WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA, C/ Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est, Planta 1a, 08039 Barcelona, o a través del correu electrònic a [email protected], juntament amb una prova vàlida en dret, com ara una fotocòpia del DNI, i indicant “PROTECCIÓ DE DADES” en l’assumpte.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA ens les ha facilitat la persona interessada mateix.

La persona interessada que envia la informació a WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA garanteix, en tot cas, l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de les dades personals que facilita, i en respon, i també es compromet a mantenir-les actualitzades degudament. S’exonera l’empresa de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. L’usuari accepta proporcionar una informació completa i correcta en els formularis de registre.

Així mateix, WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals se n’indiqui una altra font, de manera que tampoc no assumeix cap responsabilitat pel que fa a uns hipotètics perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’aquestes informacions.

Ús comú amb xarxes socials

Si la persona afectada opta per accedir als serveis a través d’un compte que tingui a les xarxes socials (és a dir, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o YouTube) o bé fa clic en un dels botons de connexió o enllaços de les xarxes socials (com ara el botó “M’agrada” de Facebook) que estan disponibles als serveis, el seu contingut i la seva informació personal es compartirà amb les xarxes socials corresponents.

La persona afectada és conscient i accepta que l’ús de la seva informació personal, inclosa la informació que comparteixi amb les xarxes socials a través dels serveis, per part de les xarxes socials, es regeix per les seves polítiques de privacitat respectives. Si no es vol que les xarxes socials recopilin informació personal, cal examinar la política de privacitat de la xarxa social corresponent i/o desconnectar-se’n abans d’utilitzar els nostres serveis.

Menors

Les persones menors de 14 anys no s’hi podran registrar, tret que tinguin l’autorització dels progenitors i/o tutors legals.

Canvis en la Política de privacitat

WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable abans de posar-los en pràctica.